Max Lucado – Na kovadlině

Max Lucado je bez nadsázky jedním z nejčtenějších současných křesťanských autorů. Sedmapadesát knih, které dosud vydal, dosáhly téměř 30 milionů výtisků. Kniha Na kovadlině vyšla poprvé v roce 1985 jako sbírka drobných článků, které jako mladý kazatel psal pro místní sborový bulletin. K této knize píše: „Nikdy jsem si nepředstavoval, že budu spisovatelem. Opravdu nikdy. Slova v této knize, berte pouze jako myšlenky, které jsem zaznamenával tak, jak vycházely z mého srdce.“

;Autor p?ivádí ?tená?e do „ková?ovy dílny“, ve které se ve skute?nosti každý z nás nachází. Bu? se povalujeme n?kde v kout? jako nepoužitelní, nebo se nacházíme v rukách Mistra, který na nás na kovadlin? pracuje, anebo jsme již p?ipraveni k použití. ?tená? záhy pochopí, co má apoštol Pavel na mysli, když píše o „nástroji vznešeném“ a uv?domí si, jak se jím m?že stát.

Stejn? jako p?edcházející Lucadovy knihy, které jsou v ?eštin? k dispozici, bude i tato nová k povzbuzení, osv?žení a radosti.

Název knihy: Na kovadlin?
Autor: Max Lucado
Po?et stran: 160
Cena: 190,- K?
Objednávací kód: 00121
Foramát: 11,5x19cm
Vazba: šitá
Vydala: Luxpress

Více o knize naleznete na www.luxpress.cz.

Knihu B?h p?ed soudem m?žete objednávat – ZDE.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net