Kontraverzní Muzeum stvoření v Americe navštívilo už 40 000 lidí

Největší světová křesťanská organizace zabývající se obranou stvoření Answers in Genesis (Odpovědi v Genesis) v USA, otevřela začátkem června kontroverzní Muzeum stvoření, jehož výstavba stála v přepočtu 550 milionů korun, informují o tom americké křesťanské noviny The Christian Post. Muzeum stvoření v Petersburgu u Cincinnati, které ztvárňuje stvoření světa v 6 dnech, doslova, tak jak ho popisuje Bible, za necelý měsíc svého provozu shlédlo více než 40 000 návštěvníků.

Jsme vd??ní, že p?icházá tolik lidí,“ uvedl Ken Ham, spoluzakladatel Answers in Genesis. „zp?tná vazba, kterou dostáváme, je velmi pozitivní, lidé tu mohou vid?t dobrou v?du založenou na Bibli.“

Na druhé stran? vyvolalo Muzeum stvo?ení celou ?adu protest? jak mezi nev??ícími, tak mezi k?es?any, kte?í jsou proti doslovné interpretace Bible o po?átcích života.

Kritický pohled na celou v?c má i známy ?eský v?dec, astrofyzik RNDr. Ji?í Grygar, CSc., který uvedl pro katolický týdenník, že toto muzeum prokázalo „medv?dí službu“ k?es?anství.

„Koncepce Muzea stvo?ení je založena na dávno vyvráceném názoru, že Bible je u?ebnice p?írodních v?d.“ konstatoval Ji?í Grygar

„Z hlediska k?es?anské víry není na evolucionismu nic špatného – je to dnes velmi dob?e propracovaná v?decká teorie, opírající se jak o paleontologické nálezy, tak o poznatky molekulární biologie a genetiky. Naproti tomu kreacionisté nemají žádnou oporu ve v?deckých pracích a svými scestnými názory a nátlakovými akcemi fakticky kompromitují náboženskou víru,“ ?ekl Ji?í Grygar.

Tento ?lánek napsala Markéta Michlí?ková a je p?evzat ze stránek www.krestandnes.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net