Křesťané v pásmu Gazy se obávají o svou budoucnost

Někteří křesťané v pásmu Gazy vyjádřili obavu o svou budoucnost poté, co islámští militanti z radikálního hnutí Hamás převzali kontrolu nad palestinským územím. Podle informací americké katolické zpravodajské agentury CNS (Catholic News Service) se místní křesťané obávají, že islámští extrémisté začnou v pásmu Gazy prosazovat přísný islámský zákon, týkající se také oblékání, jenž nutí ženy zahalovat se závojem. Hamás se zmocnil pásma Gazy minulý týden po několikadenních prudkých bojích se znepřátelenou palestinskou stranou Fatah. Boje si vyžádaly desítky mrtvých a stovky zraněných.

P?edstavitelé k?es?anských organizací p?sobících ve Svaté zemi se obávají, že ob?anská válka v Palestin? p?inese i další zp?ísn?ní mezinárodního embarga v??i palestinským územím, což podle nich ješt? zhorší situaci mén? než 1,5 milion? obyvatel pásma Gazy. Toto samosprávné území Palestiny s uzav?enými hranicemi a neúrodnou p?dou trpí tém?? stoprocentní nezam?stnaností, 80 % obyvatel žije pod hranicí chudoby.

Podle izraelského deníku Maariv v roce 2005 odešlo z pásma Gazy p?ibližn? 14 tisíc lidí, mezi nimi i desítky palestinských k?es?an? arabského p?vodu. „Dnes tam žijí jenom dva tisíce k?es?an?, kte?í mají dva kostely a dv? školy. P?sobí tam ?eholné sestry ze dvou kongregací,“ uvedl v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas k?es?anský noviná? z Betléma Charlie Abou Saada. I on si myslí, že k?es?ané v pásmu Gazy trpí a v sou?asné situaci pot?ebují krom? modliteb také hmotnou pomoc.

Zprávu o dramatické situaci v pásmu Gazy zaslala uplynulý týden ?ímské agentu?e Fides jeruzalémská charita. „Ulice, st?echy, dokonce i nemocnice v Gaze se staly bojišt?m. V?tšina obyvatelstva je p?íliš vystrašená na to, aby vycházela z domu,“ uvádí se v zpráv?.

Jeruzalémská charita kv?li t?žkým boj?m mezi Hamásem a Fatahem do?asn? pozastavila své aktivity v pásmu Gazy. „Vzhledem k nebezpe?né situaci, která vznikla poblíž léka?ského centra jeruzalémské charity v pásmu Gazy, byli pracovníci centra požádáni, aby pro vlastní bezpe?nost z?stali týden doma. Pokud se situace v dalších dnech nezlepší, nebudou moci vykonávat svou práci,“ dodává zpráva jeruzalémské charity, podle níž zhoršení situace v pásmu Gazy vedlo taky k uzav?ení v?tšiny místních institucí, škol i obchod?.

Tento ?lánek napsala Miriam Cekotová a je p?evzat ze stránek http://tisk.cirkev.cz


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net