Nová internetová encyklopedie náboženství

Nová internetová encyklopedie, která nabízí seriózní informace z oblasti náboženství, religionistiky a dalších humanitních oborů, byla spuštěna v neděli 27. května 2007 na adrese www.iEncyklopedie.cz. Ve stručné a přehledné formě zachycuje fenomény, osobnosti, reálie a témata z oblastí: Bible, filozofie, islám, judaismus, křesťanství a religionistika. iEncyklopedie.cz obsahuje několik tisíc hesel, která jsou vnitřně provázaná tak, aby bylo možno hledat souvislosti napříč jednotlivými oblastmi za pomoci věcných, teritoriálních a časových charakteristik. Většinu hesel doplňuje dostupná literatura k tématu, jež je průběžně aktualizována a rozšiřována, a to z nabídky mnoha českých nakladatelů.

„Humanitní obory ?iní sv?t srozumiteln?jší,“ ?íká Pavel Lukeš, vedoucí marketingu a PR Karmelitánského nakladatelství, jež iEncyklopedii vytvá?í a provozuje. „Budují mosty mezi kulturami, mezi minulostí, p?ítomností a budoucností. Humanitní v?dy reflektují kulturní základy lidstva, na kterých je pak možné hledat sty?né body a budovat vzájemné mosty pro porozum?ní a spole?né cíle,“ dodává Lukeš.

?lánek byl p?evzat z www.casd.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net