Začal internetový televizní seriál Projekt rodina

K?es?anská internetová televize HopeTV zahájila v pátek 8. 4. nový publicistický seriál Projekt rodina. Cyklem krátkých motiva?ních film? a besed provázejí sociální pedagožka a vztahová poradkyn? Milena Mikulková a internetový pastor Jind?ich ?ernohorský. První díl s názvem “Erb muže” má podtitul V?dí muži, co od nich ženy o?ekávají? Projekt rodina reaguje na fakt, že š?astných manželství není statisticky v ?eské republice mnoho. Každé druhé se rozvádí a o t?ch, co spolu z?stávají, nejde vždy ?íci, že jsou spokojení.

Co je to chození a jaké má fáze? Jak si vybrat toho pravého, tu pravou? Jak se zachovat, když do vztahu nep?íjemn? zasahuje tchyn? nebo kamarádi? Co d?lat, když partner nebo partnerka jsou stále fixováni na rodi?e? Co prožíváme p?i rozvodu a jak jím projít s co nejmenší újmou? A co d?ti? Jak ony vnímají naše neshody? Tyto otázky a mnoho dalších si položili auto?i seriálu, v n?mž postupn? zve?ejní na internetu šestnáct tématických díl? pokrývajících oblast od zamilovanosti a “chození” až po rozvod a porozvodovou komunikaci.

“Nechceme radit, každá situace je jiná. Rádi si vyslechneme p?íb?hy divák?, a proto dáváme všem zájemc?m možnost vyjád?it se k jednotlivým díl?m,” ?íká moderátor cyklu Jind?ich ?ernohorský. K dispozici je i komunikaci s odborníkem po internetu. Kontaktní e-mail je projektrodina@hopetv.cz,  webové stránky jsou www.projektrodina.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net