Záznam přednášek Prof. Dr. Waltera Veitha

Pracovníci AWR studia a členové sboru církve adventistů v Kladně připravili audiozáznam z přednášek Prof. Dr. Waltera Veitha, které je možno zdarma stáhnout na stránkách internetového obchodu shop.awrstudio.cz. Tento přední světový vědec, který je v současné době profesorem zoologie na univerzitě Západního Kapska v Jihoafrické republice, navštívil minulý víkend Českou republiku a v kongresovém sále hotelu Kladno přednášel o vzniku života na naší planetě, o evoluční teorii, Darwinovi, ale i o tom „Jak a kdy život skončí“.

Všem zájemc?m je k dispozici nejen páte?ní p?ednáška „Jak a kdy vznikl?“, ale také záznam sobotního dopoledního i odpoledního programu v?etn? duchovního zamyšlení, osobní zkušenosti poznání Boha v t?žkých a zvláštních životních situacích a zajímavá diskuse na záv?r.šem zájemc?m je k dispozici nejen páte?ní p?ednáška „Jak a kdy vznikl?“, ale také záznam sobotního dopoledního i odpoledního programu v?etn? duchovního zamyšlení, osobní zkušenosti poznání Boha v t?žkých a zvláštních životních situacích a zajímavá diskuse na záv?r.

Dr. Veith, který p?isp?l k ?ešení d?ležitých otázek týkajících se evoluce a stvo?ení spolu s dalšími p?edními sv?tovými geology, se rovn?ž zabývá výzkumem výživy, zdraví a kvality potravin. V této oblasti vykonává funkci poradce jihoafrické vlády.

?lánek byl p?evzat z www.casd.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net