Chris Tomlin – See The Morning

Chris Tomlin poslední dobou sbírá ceny, kde se dá. Posledním fenomenálním úspěchem bylo letošní předávání cen Dove Awards, kde Chris kde vítězil kde se dalo. Dostalo se mu ocenění Zpěvák roku, Umělec roku, jeho písnička „Holy Is The Lord“ byla vyhlášena nejlepší worshipovou písní roku, A album See The Morning bylo oceněno jako nejlepší praise & worshipovým albem roku. Byla jsem proto opravdu zvědavá, jestli Chrisovo poslední album See The Morning splní mé očekávání.

První dojem byl p?íznivý. Tenhle p?tat?icetiletý rodák z Texasu srší optimismem, který je mali?ko mírn?n melancholickým nádechem jeho hlasu i samotných písni?ek. ?ili p?íjemná kombinace.

Celé album zvesela otev?ela skladba „How Can I Keep From Singing“, která se ne náhodou dosáhla druhého místa v Hot Christian Songs – žeb?í?ku top 20 k?es?anských skladeb. Up?ímn? ?e?eno pat?í tahle písni?ka z celého alba mezi moje nejoblíben?jší.

Ovšem hned ta druhá – „Made To Worship“, se v tomhle žeb?í?ku umístila loni na prvním míst?. Na rozdíl od té první je o n?co klidn?jší. P?esto se možná p?istihnete, že se u ní vrtíte do rytmu. Další písni?ka „Let God Arise“ pot?ší p?íznivce m?k?ích forem rocku. A tak bych mohla pokra?ovat u všech písni?ek. T?žko byste našli na albu jednu, která by se vám vyložen? nelíbila nebo vám p?išla „odfláknutá“. Chris a jeho band tvo?í dob?e sehraný tým, který vám ani jednou nedá pocit, že by tápali. Vše je p?esn? tak jak má. Nic podstatného neschází, nic rušiv? nep?ebývá.

Pokud bych m?la na celém albu vyzdvihnout jen jednu jedinou p?ednost, pak to bude fakt, že a?koli se ?adí mezi ty worshipové, jen t?žko ho m?žete takhle striktn? za?adit jen do jedné škatulky. Na své si p?ijdou snad všichni a p?esto nikdo nem?že obvinit Chrise Tomlina z produkce levné komerce. Protože to co d?lá, d?lá evidentn? se zápalem. A hlavn? dob?e. Takže pokud nejste p?íliš vyhran?ní jiným hudebním sm?rem, m?žu vám album See The Morning více než doporu?it. Z nejnov?jších k?es?anských hudebních po?in? je to rozhodn? jeden z nejlepších.

Jelikož je tohle album bez nadsázky hodn? dobré, dovolím si použít pon?kud p?ísn?jší m??ítka a hodnocení než obvykle. Tohle album je skv?lé, o tom není sporu. T?žko ale ?íct, jestli se stane nad?asovým a budou po n?m sahat s nadšením i naše d?ti. Ale to už bych možná cht?la trochu moc. A také… Chris má celou svou hudební kariéru teprve p?ed sebou. Vždy? jeho pr?lomové album Arriving vyšlo teprve v roce 2004! Takže jinými slovy: t?ším se na další album a ráda se nechám p?ekvapit ješt? n??ím lepším. Chris Tomlin na to potenciál rozhodn? má…

Alena Nowaková dává albu See The Morning Chrise Tomlina:


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net