David Gate – Unapproachable Light

Jméno Davida Gatea u nás zatím není příliš známé. Jeho hudební počin Unapproachable Light, který spatřil světlo světa v roce 2005, mě nenechává na pochybách, že je načase se s ním blíže seznámit. Ačkoli mu ještě nebylo ani třicet, David Gate už patří mezi stálice britské worshipové scény. Ovšem právě označení „worship“ v tomto případě opět dokazuje mé tušení, že se pod tento pojem dneska schová ledacos. Rozhodně nečekejte worship „českého střihu“.

Už první sklatba – All The Kings Will Bow – p?ekvapí sv?žím a osobitým zvukem. A ve stejné nálad? se nese celé album. Po hudební stránce je velmi p?íjemné, místy až rozpustilé, ovšem jen tam, kde se to hodí. Jen u n?kterých písni?ek m? zamrzel slibný a zajímavý za?átek, který se ovšem nepoda?ilo prom?nit v celistv? zajímavou skladbu. To ale neplatí pro skladbu Hands On The Cross, ve které uslyšíte také vám jist? dob?e známou Cathy Burton, s jejím nezam?nitelným hlasovým zabarvením. Celkov? na albu uslyšíte p?edevším kytary všeho druhu, bicí a vzácn? klavír nebo výjime?n? další nástroje nebo efekty.

Co m? ale na celém albu Unapproachable Light zklamalo, byly texty. Nechci jejich autora nikkoli shazovat jakož jakkoli úto?it na jeho náboženské cít?ní. To ani v nejmenším. Jen jsme prost? n?které v?ty a slovní spojení slyšeli tolikrát, že už je bez jakékoli urážky m?žeme nazývat frázemi. Na druhou stranu, o to asi p?esn? Davidovi šlo. Nemá pot?ebu „vylévat si srdí?ko“. Ne?ekejme ani žádné obracení se k „mým národ?m“, ale snahu být osobní a konkrétní. Sám se vyjád?il, že je pro n?j základem k?es?anská komunita, konkrétní sbor ?i skupina, nikoli velká shromážd?ní a ob?í koncerty.

Jinými slovy, Unapproachable Light stojí za poslech, ale nevkládejte do n?j p?ehnané nad?je. Jedin? tak vás totiž m?že p?íjemn? p?ekvapit. Nezbývá než Davidovi, rodákovi z Londýna, který se nedávno p?est?hoval se ženou do irského Belfastu, kde studuje teologii a aktivn? se podílí na život? svého sboru i na dalších k?es?anských hudebních aktivitách, pop?át, aby se s námi ve svých písních dokázal více pod?lit o své niterné k?es?anské prožitky. Doufejme rovn?ž, že to nebude na úkor slibn? se vyvíjející hudební stránky jeho po?in?.

Alena Nowaková dává albu Davida Gatea Unapproachable Light:


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net