Hudební tip – Jeremy Camp

Rádi bychom vám představili dalšího křesťanského autora, který pravidleně zní "éterem" AWrádia. Tentokrát bude řeč o Jeremym Campovi, který má nejen velice silný životní příběh, ale hlavně jeho tvorba stojí za povšimnutí. Jeremy Camp má na svém kontě 5 CD, které bodují nejen u posluchačů, ale také u kritiků, kteří ho pravidelně oceňují na nejrůznějších hudebních cenách.


Jeremy chodil na Biblickou univerzitu v Indian?. Nebyl si jist tím, co mu B?h chystá, ale v?d?l, že musí být p?ipraven. O svém volném ?ase si za?al brnkat na kytaru a pozd?ji se dostal do školního sboru. Jak se zlepšoval, za?al vystupovat v kostelech, na biblických skupinkách atd. a po celé Jižní Kalifornii. Jak tak jezdil po celé té Kalifornii, jednou zavítal do sboru v San Diegu. „Když jsem tam za?al hrát chválu a ona zvedla ruce nad hlavu, a za?ala chválit Boha.“ Nev?d?l o tom, že to bude jeho budoucí manželka, Melisa. Celé léto strávili vzájemným poznáváním se. Po ?ty?ech m?sících mu ale ?ekla, že se rozejdou. Nev?d?l pro?, a akceptoval to. Své srdce lé?il na cestách po celé zemi ale i v zámo?í.

Jeho cesta životem nebyla taková, jakou si p?estavoval, zatímco jeho úloha ve sboru rostla. Po n?jaké dob?, ale dostal telefonát, který mu zm?nil život. Melisa byla hospitalizována na rakovinu. „Vešel jsem do pokoje a ona nebyla smutná, ona se radovala, v??ila Bohu.“ Tém?? denn? ji navšt?voval. Jednou, když ji vid?l zni?enou z toho, že ztrácí vlasy b?hem chemoterapie, ?ekl jí to co cht?l už hodn? dlouho: „Miluju t?.“

Pár m?síc? nato, Melisu z nemocnice propustili. Jeremy a Melisa se vzali. Jejich št?stí bylo ale krátké. Na líbánkách se dostavily žalude?ní potíže. Doktor konstatoval nejhorší: „má jen n?kolik m?síc? života.“ 5. února 2001 Melisa odešla za Pánem. Díky Melisin? smrti si uv?domil, že hudba není jeho život ale Kristus je jeho život. Jediné, na ?em opravdu záleží je, to co d?láme pro Ježíše na této Zemi.

Jako první píse? po smrti Melisy napsal I still believe. „Nev?d?l jsem, jaká píse? to tehdy byla, ale jak se nyní dívám na slova, mohu vid?t, jak pro m? B?h p?ipravoval cestu, po které te? jdu.“ Jeremy s každou písní myslí na p?ání Melisy, aby na každého dopadl Kristus.

Jeremy Camp – Walk By Faith


Oficiální stránky
Jeremyho MySpace
Jeremyho blog


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net