Soutěž o 4 lístky na Rend Collective

V pátek 2. 6. vystoupí v pražské hale Královka irská kapela Rend Collective. Tato indie-folková skupina pat?í v sou?asnosti mezi velká jména sv?tové k?es?anské hudby. Využili jsme p?íležitost a rozhodli jsme se uspo?ádat nejen koncert skv?lé kapely, ale také ve?er, kdy se budeme moci setkat jako k?es?anské z r?zných církví. Kdy se budeme moci spojit ve chvalách, modlitbách, vyslechnout slovo povzbuzení a zú?astnit se inspirujícího komponovaného programu s jasným duchovním poselství, jehož vyvrcholením bude práv? koncert Rend Collective.

AWrádio Vám dává možnost vyhrát  2x 2 lístky na tento hudební zážitek. Sta?í správn? odpov?d?t na otázku – Z jaké zem? pochází Rend Collective?

Odpov?di zasílejte do 14. kv?tna na email zalud@awr.cz .

Výherce kontaktujeme!


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net