Soutěž o 6 lístků na Festival UNITED

AWrádio nabízí exkluzivní sout?ž o 6 volných vstupenek na Festival UNITED. Letošní ro?ník se uskute?ní ve Vsetín? 24. – 26. srpna 2017. Op?t nebudou chyb?t koncerty, seminá?e, workshopy, divadelní p?edstavení, filmy a sporty. Mezi vystupujícími nebudou chyb?t kapely BLUETREE, ESPÉ, TIMOTHY, ADONAI, MI?O BODNÁR, GOODWORK, F6, ENVEJ, NOEMIRACLES, ADONAI nebo zp?vák ADAM BUBIK a další. Letošními hlavními ?e?níky jsou Janette Oubrechtová, Jan?i Mahrik, Michal Apetauer, Lukáš Sztefek a Pavel Šupol.

Výherce vylosujeme z t?ch, kte?í správn? odpoví na otázku – Jaké je motto/téma letošního ro?níku?

Odpov?di zasílejte do 23. ?ervence na email zalud@awr.cz .

Výherce kontaktujeme!

Více na www.festivalunited.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net