Vánoční dárky? ADRA nabízí alternativu

Prost?ednictvím eDonation m?žete sami rozhodnout, jakou konkrétní formu pomoci zvolíte. Vybrat si m?žete nejen konkrétní projekt, ale p?ímo také konkrétní dar. Chcete rad?ji podpo?it vzd?lávání lidí, nebo chcete, aby lépe bydleli? P?isp?jete rad?ji na léka?skou pé?i pro chudé, nebo na nákup potravin pro hladov?jící? Jednotlivé položky, které takto m?žete koupit, jsou definovány vždy podle aktuálních pot?eb v rámci práv? probíhajících projekt? pomoci. Díky tomu je zajišt?no, že vaše peníze se vždy prom?ní práv? v to, co jste koupili. N?kolika kliknutími tak m?žete ovlivnit životy lidí na druhé stran? zem?koule. Výb?r je zcela na Vás, vy sami rozhodujete, kam a komu poputují Vaše peníze.

Vybírat konkrétní dárky m?žete na www.edonation.cz.


 
adultcomics.me shemalevids.org incestgames.net